Velika noč: pomen in pomen glavnega pravoslavnega praznika

Vrnitev ruskega ljudstva k veri svojih dedkov ima velik duhovni pomen.Toda vsi ne razumejo, kaj pomeni Kristusovo vstajenje in zakaj je bilo to potrebno.Verjel sem v Kristusa že v zavestni dobi, vendar nisem mogel razumeti pravega pomena Kristusove žrtve.Zakaj si moral umreti, da se je spet vstal?Kakšna je Kristusova noč v pravoslavju?V članku vam bom povedal o pomenu glavnega krščanskega praznika.Potovali bomo v starodavno Judejo, da bi se prežemali v duhu tistih časov in doživeli vse dogodke, povezane s smrtjo in vstajenjem Božjega Sina.

Skrivnosti vstajenja od mrtvih

Osnova pravoslavne vere je Kristusovo vstajenje.Prav s pridigo o vstajenju so apostoli začeli svojo askezo: s pričanjem o svetu Božjega kraljestva in odpuščanju grehov.Vsi ljudje so dobili po zaslugi vstajenja večno življenje.Zato je Kristusova velika noč glavni praznik krščanskega sveta.To je temelj, na katerem počiva pravoslavna vera.

Odrešenik sveta Jezus Kristus je prostovoljno sprejel mučeništvo za naše grehe in tretji dan je vstal od mrtvih v novem telesu in razodel svetu čudež božjega odrešenja.

To je bilo tik pred judovsko Pasho, ko je praznoval judovski narododrešitev od Gospodovega kaznovalnega meča.Angel smrti je prešel vse hiše, na vratih katerih je bila kri žrtvenega jagnjeta.Ta praznik se imenuje v hebrejski pashi.

Jezusovo truplo je bilo po judovskih običajih odstranjeno s križa in dano v grob - zavito v posteljnino (plašč) in pomazano s kadilom.Jama, v kateri je bilo pokopano telo Odrešenika, je bila namenjena enemu bogatemu Judu, ki ji je iz usmiljenja dal pokopati Kristusovo telo.Ta človek je bil član judovskega vrhovnega sodišča shedrinov, vendar je skrivaj obiskal Jezusa in poslušal njegove nauke.

Grob je bil zaprt s težkim kamnom in zapečaten, saj so se voditelji judovskega ljudstva bali, da bi lahko truplo ukradli.Kamen je bil tako težak, da ga niti najmočnejši možje niso mogli premakniti.Prav ta kamen je bil močan dokaz Kristusovega vstajenja.Ko so učenci tretji dan prišli v jamo, na pokopališču ni bilo trupla.Pečat je bil na mestu, kamen tudi - in Kristusovo telo je čudežno izginilo.

Ko se je Gospodov angel spustil z neba v obliki strele in potisnil kamen stran, so bili vojaki, ki so čuvali grob, bili polni groze: grob je bil prazen.Vojaki so v strahu zbežali, grob pa so pustili varovanega.Zgodaj zjutraj so v grob prišle pobožne ženske, da bi zaključile postopek maziljenja s kadilnimi olji.Njihovo presenečenje ni poznalo meja, ko so videli prazen grob.Ženske so imele občutek, da je bilo telo preprosto ukradeno.Šli so k apostolom, da bi poročali o tem dogodku.

Kdajapostoli so prišli do groba in so na mestu trupla videli zasukane zavese.Kmalu sta se odpravila v mesto in pustila Marijo Magdaleno, da žali Jezusa.Žena je bila v grobu, ko sta jo dva angela obvestila o Jezusovem vstajenju.V tem času je Marija videla, da Kristus vstopa v grob, a ga ni prepoznala.Šele ko jo je Kristus poklical po imenu, je prepoznala znan glas in hitela k Odrešenikovim nogam.Toda Jezus se je prepovedal dotikati samega sebe in ji rekel, naj gre k apostolom in naznani njegovo vstajenje.

Pričevanje vojakov

Vojaki, ki so čuvali grob, so šli k visokim duhovnikom, da bi jim sporočili novico o izginotju trupla.Ta novica je močno razburjala voditelje judovskega ljudstva in začeli so si pripraviti načrt, kako bi ljudi odvrnili od dejstva Kristusovega vstajenja.Ko so podkupili stražarje, so jim rekli, naj povedo zgodbo o tem, kako so Jezusovi učenci na skrivaj ukradli njegovo telo.Žal so vojaki verjeli na besedo.Zato je malo ljudi v judovskem ljudstvu verjelo v čudežno vstajenje Odrešenika - Mesije.

Kristusov pojav v neraspadljivem telesu

Po čudežnem vstajenju se je Jezus večkrat pojavil svojim učencem, toda prva stvar, ki jo je obiskal, je bila njegova mati Marija.Žena se je potolažila v svoji žalosti, ko je zagledala živega Sina.Ko se je Jezus srečal s svojimi privrženci, je vsem rekel: "Veselite se."Čas je za veliko veselje ljudi, saj se je po smrti telesa Jezusova duša spustila v pekel.Toda ker je bila brezgrešna, je Jezusova duša dobila večno odrešenje in nesmrtno telo.

Kristus se je štirideset dni prikazal svojim učencem injih poučil.Več kot 500 ljudi je bilo priča njegovemu vstajenju.Po štiridesetih dneh se je Kristus povzpel na nebesa v svojem nesmrtnem telesu in obljubil, da se bo vrnil.Od tega spominskega dne (vnebovzetja) vsi kristjani čakajo na drugi prihod svojega Odrešenika in opazujejo svoje duše in telesa v čistosti in svetosti.

Kot je Jezus obljubil, se je 10 dni pozneje, torej 50 dni po Veliki noči, Sveti Duh spustil na apostole v obliki ognjenih jezikov.Šlo je za krst Svetega Duha in oblikovanje prve cerkve na zemlji.Tisti dan je v Kristusa verjelo okoli 3000 ljudi.

Kje je bila Jezusova duša po smrti?Odšel je v pekel, kjer so bile duše vseh časov.Na velikonočni ikonografiji lahko vidimo, kako Jezus vodi Adama in Evo iz pekla, iz katerega se je začel padec.Skupaj z dušama Adama in Eve je Kristus osvobodil vse ostale, ki so čakali njegovo odrešenje.V tem je celotno bistvo križanja in vstajenja - reševanje ljudi.

Velika noč

Pravoslavna cerkev vsako leto praznuje svoj glavni praznik, Kristusovo vstajenje.Po starozaveznem učenju so bili vsi grešniki kaznovani.Toda Jezus Kristus je postal žrtveno jagnje za odrešitev grehov človeštva.To je bila neprecenljiva žrtva, ki jo je Bog-človek dal za vse grešnike na zemlji.Jezus je premagal smrt, dobil truplo in je vsem pokazal pot odrešenja - z vero.

Zato se vsakoletna velikonočna bogoslužja začne z vzklikom "Kristus je vstal!"Vstajenje je skrivno delovanje Boga, njegove volje.To je nerazumljivočloveškega uma je dejanje, ki ga je mogoče izvesti samo z vero.

Po Kristusovem vstajenju smrt velja za začasno sanje - domnevo. ​​

Praznik se začne s procesijo okoli cerkve na zvok zvonov.Pravoslavni kristjani se s to akcijo spominjajo prihoda pobožnih žena na grob.Nato se začne jutranja služba pred zaklenjenimi cerkvenimi vrati (simbol zaprtega Gospodovega groba).Po vzkliku »Kristus je vstal!« Duhovnik odpre vrata cerkve, ki simbolizirajo odprto grobnico.

Po tem se vsi kristjani objemajo in poljubljajo.To dejanje imenujemo "Kristing".Veselje in veselje napolnijo srca vernikov, saj so v Gospodovih dvoranah našli upanje za večno življenje.Od tega trenutka vrata cerkve v cerkvah ostanejo odprta teden dni, kar simbolizira prost dostop do božjega kraljestva.

Na velikonočni liturgiji je blagoslovljen arthos, posebej pečen kruh, ki simbolizira kruh življenja.Ob koncu svetlega tedna se artos vernikom razdeli na koščke.Do dneva Trojice verniki ne pokleknejo in ne položijo svojega loka.To so dnevi velikega veselja, zato vse molitve beremo stoječe.V mnogih cerkvah zvoni zvonijo cel svetel teden kot znak Kristusove zmage nad smrtjo.

Nova zaveza

Zakaj so pobarvana jajca simbol Velike noči?Ker se iz jajca pojavi novo življenje.Svetlo Kristusovo vstajenje je zmaga življenja nad smrtjo.Jajca tradicionalno pobarvamo noterrdeča barva, ki simbolizira Kristusovo krstno žrtvovanje.Odkupil se je za nas s svojo krvjo, opral grehe v njej.To je zmogel le Bog-človek, ki je bil Jezus Kristus, Božji Sin.

Judje na veliko noč praznujejo izpustitev iz egipčanskega suženjstva, kristjani praznujejo osvoboditev od grehov in smrti.

Po svojem zmagoslavnem vstajenju je Jezus vzpostavil novo zavezo med Bogom in ljudmi ter preklical staro.Od tega trenutka vsak, ki veruje v Kristusa, postane dedič Božjega kraljestva in smrt ne vlada nad njim.Apostol Pavel nam pripoveduje o tem dogodku:

Po novi zavezi ni več kazni, Božje usmiljenje in ljubezen prideta na svoje.Je testament ljubezni, veselja in večnega blaženosti.Točno to nam je dal Odrešenik človeških duš, zato je ves svetni krščanski svet napolnjen z veseljem in veseljem v svetlem tednu.