Sveta Trojica: razkrivanje enotnosti treh božjih hipostaz

V pravoslavju je Trojica temeljnega pomena.Božja Trojica je temelj vseh krščanskih poimenovanj.Ta nauk odraža Stvarnika, ki je v bistvu samski v treh oblikah.Razmislite o pomenu trojstva višje sile s pravoslavnega vidika.

Skrivnost Trojice

) Mnogi ne morejo razumeti, kako lahko en sam Bog ima tri obraze in nasprotniki krščanstva menijo, da je nauk o Trojici neposredna malikovanje.Pravoslavna cerkev razgrne mite o malikovanju in opozarja na nezemeljski izvor božanskega.V duhovnem svetu ni pojmov o času in razdalji in o delitvi tistega na dele je nepredstavljivo prepirati.Zato med osebami Svete Trojice ni delitve na dele ali razdalje.

Skrivnost Trojice je človeškemu umu nedostopna, saj se nanaša na duhovno dimenzijo.

Obrazi Svete Trojice so eno po naravi, vendar po lastnostih različni.Oče simbolizira nerojeno stanje, Sin - rojstvo, Sveti Duh - moč spuščanja.Oče je sprva obstajal in ni bil ustvarjen, Sin se je rodil od Očeta in Sveti Duh je Sila, ki večno izhaja iz Boga Očeta.Vendar je treba upoštevati duhovne kategorije in se zavedati, da procesi nastanka moči in rojstva nisoobstajajo v fizičnem času in jih človeški um ne more razumeti kot nekaj fizično oprijemljivega.

"Način rojstva in način nastanka sta nam nerazumljiva." John Damask.

Velika napaka je izpeljati analogijo med človeškimi obrazi in manifestacijo trojnega božanskega bistva.Božanski obrazi se ne združujejo med seboj, vendar ne obstajajo ločeno.Gre za vprašanje vzajemne penetracije, ki je človeški um nerazumljiv.

Naslednje značilnosti potrjujejo enotnost svete Trojice:

  • ima eno voljo;
  • imajo eno samo usmerjeno silo;
  • izvajajo eno usmerjeno dejanje.

Zato pravoslavna cerkev trdi, da Bog deluje po Sinu po Svetem Duhu.Vendar je treba razumeti, da je glavna sila v Trojici brezčasni Oče, čeprav imata Sin in Sveti Duh isto stopnjo avtoritete.

Razumevanje Trojice

Kako lahko razumemo Sveto Trojico in pridobimo znanje o njej, če ta človeškemu razumu ni dostopen?Sveti očetje Cerkve trdijo, da je Trojico mogoče doseči z mističnim razodetjem s spustom božanske milosti.Se pravi, da to početje ni odvisno od človekove volje in truda, ampak je dejanje božje milosti.

Komu je mistična izkušnja dostopna?Tistemu, ki je poskrbel, da je svoje srce očistil umazanih misli in se odločil svoje življenje posvetiti iskreni službi Bogu.Za vernika je zelo pomembno, da se osvobodi svojega srcasvetovne strasti, ki vodijo stran od poti spoznavanja duhovne dimenzije.

Kako praktično doseči čiščenje od grešnih misli in se znebiti obsedenosti?Če želite to narediti, odprite svoje srce svetu in ga napolnite z ljubeznijo.To nas uči Sveta Trojica, ki je v popolni enotnosti zahvaljujoč Moči Ljubezni.Vsaka od oseb Trojice ne živi zase - raztopi se v drugi, kar je primer absolutne predanosti.

Dogma o Sveti Trojici

Krščanska vera temelji na dogmi o enotnosti svete Trojice.Lahko rečemo, da je Sveta Trojica samo bistvo krščanstva.Verjame se, da je najvišji cilj kristjana poznavanje esencialne in nedeljive božanske hipostaze.Spoznavanje skrivnosti Trojice v celoti razkriva božansko življenje pred kristjanom.

​​

Sveti očetje cerkve razlagajo enotnost Trojice s primerom človeške duše:

  • človeški um je podoba Boga Očeta;
  • misel in beseda sta podoba Sina;
  • Duša je podoba Svetega Duha.

Sveti Ignacij Brianchaninov poudarja, da enotnost misli, uma in duše človeka razlaga enotnost Triuje.Tako kot naš um, misli in duša obstajajo neodvisno, vendar pripadajo eni osebi, tako so tudi obrazi Trojice.Naš um nenehno poraja misli, milo ne more obstajati brez uma, tako kot um brez misli.In človekov duh prihaja iz uma, ki nenehno poraja misli.Nemogoče je ločiti te tri hipostaze, saj ne morejo obstajati ena brez druge.Brez misli ne more biti misli, brez mislium in duh brez uma in misli.

Nauk o Sveti Trojici je nauk uma, besede in duha.

Krščanska dogma o Trojici je nauk Očeta (božji um), Sina (božja beseda) in Svetega Duha (božji duh).Te tri božanske osebe so nerazdružljive in medsebojno prodirajo, obstajajo v enotnosti in harmoniji in obstajajo v absolutni ljubezni.Oblikujejo neločljivo božansko bitje.

V božanskem umu so ideje vesolja, načini ustvarjanja.Božanski um neskončno rodi božjo besedo, ki ustvarja vesolje.Vendar pa med božansko besedo in človekom ne bi smelo biti nobene analogije.Božanska beseda je značilna nematerialnost, brezveznost, pomanjkanje simbolike, začetka in večnost.

Krščan mora razumeti, da tri osebe ne delijo božanskega bistva na dele, temveč se ne združujejo v monolitno celoto.

Torej, božanski um je Večni Oče in božja beseda je Edinorojeni sin.To so popolnoma duhovni pojmi, brez vsakršnih lastnosti materialnosti.Bog je Duh, ki prebiva zunaj prostora in časa, se ne čuti in nima oblike.Božanski duh ni omejen z ničemer, obstaja večno in nima slike.

Vsaka oseba Božanske hipostaze je obdarjena z vsemogočnostjo, je povsod in povsod, ni omejena z materialnimi kategorijami in je obdarjena z absolutno svetostjo .Nemogoče je razdeliti obraza na tri hipostaze: za eno ne obstaja brez drugega, tretja -brez prvih dveh.Kjer se pojavi eden od obrazov, sta takoj prisotna še dva.Ena božanska hipostaza ni ločen del celote - vsebuje še dve drugi hipostazi.Gre za eno samo duhovno entiteto, ki sta oče in sin in hkrati ustvarjajoča sila.

Molitev k trojici

Mnogi ne razumejo, koga točno bi morali nagovoriti v molitvi, kdo od oseb Trojice?V pravoslavlju so tri molitve, od katerih je vsaka usmerjena k posameznikovi trijanski osebi:

  • Oče naš;
  • Jezusova molitev;
  • Kralj tolažitelju.

Kako se zavedati, da to ni čaščenje treh različnih bogov, kar pogani kristjanom očitajo? Pravoslavna cerkev uči, da se tri omenjene božanske hipostaze ne prepoznajo kot ločene osebe .Ko torej pogledamo na Očeta, sta z njim prisotna tako edinorojeni sin kot Sveti Duh.Ko obrnemo pogled na Edinorojenega Sina in je skupaj z njim Oče in odhajajoča moč - Sveti Duh.Ker čas ne obstaja v duhovni dimenziji, se Enorojeni Sin za vedno rodi od Očeta in izhajajoča božanska moč (Sveti Duh) za vedno proizvede dejanje rojstva.

Zato molitveni poziv na eno božansko Hipostazo Trojice ne nasprotuje nauku o enotnosti božanske esence.

Pomembnost razumevanja enotnosti Trojice

Ali je mogoče brez spoznanja trojnosti celote najti resnično vero?Cerkveni očetje učijo, da je uresničevanje enotnostitemelj razumevanja in služenja Bogu.Brez razumevanja trojnega bistva je nemogoče pravilno razumeti poslanice apostolov in Kristusove nauke.Nemogoče je ugotoviti, kdo je Oče edinorojenemu sinu in tudi, čigar voljo Sin izraža.Nerazumevanje nauka o Trojici lahko kristjana privede do krivoverstva, kar se je zgodilo že večkrat v zgodovini cerkve.

Jasno je treba razumeti, da krščanska vera razlikuje krščansko religijo od drugih ver, ki temeljijo na monoteizmu in politeizmu.V zvezi s tem je veliko resničnosti in izkrivljanja resničnosti koncepta trojstva.Celotna zgodovina cerkve je polna primerov boja proti krivoverstvu in izkrivljanju resničnega nauka.Glede na šibkost zemeljskega uma za razumevanje duhovnih konceptov je potrebna vera.Samo vera bo pomagala človeku, da se dotakne skrivnosti neuničljivega zemeljskega jezika in podob.

Cerkveni rojstni dan

Kristjani praznujejo dan Svete Trojice 50 dni po veliki noči.V tem času se je Sveti Duh spustil na zemljo, da se je razodel apostolom.Slednji je videl spust Svetega Duha v obliki nežganih jezikov plamena.Skupaj s plamenom sta apostola in devica Marija čutila, da ju je dotaknila neverjetna sila nezemeljskega izvora.

Zaradi dotika Svetega Duha so apostoli dobili dar, da govorijo v drugih jezikih.Se pravi, začeli so govoriti v jezikih, ki jih prej niso znali.Bilo je milostno darilo glagola.Od takrat je bil ta dan ovekovečen v praznik, imenovan Dan vstopa Svetega Duha -Binkoštni dan, duhovni dan.Spust Duha na zemljo je postavil temelje za oblikovanje Kristusove Cerkve, saj se je od tega trenutka razkrila polnost Božanske Enosti.