Molitveni simbol vere: besedilo z naglasom

Molitev „Verovanje“, katere besedilo je z vsemi poudarki predstavljeno spodaj, velja za eno temeljnih v krščanstvu.Njegova značilnost je povezana z dejstvom, da »verovanje« (ali »vera«, kot se imenuje drugače) vsebuje kratek opis vseh postulatov, v katere verjamejo kristjani vseh ver.

V življenju cerkve ima molitev "Simbol vere" zelo pomembno mesto - z njo se navadno začnejo bogoslužne službe.Prav tako "verjamem" spremlja tudi zakrament krsta : ​​novopečeni botri pravijo molitev, ki bi jo moral na pamet poznati vsak krščenec (otroci - od zavestne dobe).

Besedilo molitve „Simbol vere“ z vsemi poudarki

Cerkvenoslovanski jezik, ki ga ima pravoslavna cerkev, je osnova za večino molitev.Za navadno rusko osebo predstavlja nekaj težav - tako v smislu razumevanja kot izgovorjave.Težkost branja molitve se lahko zmanjša na nič s spodnjimi poudarki:

Branje obrazložitve : znak (apostrof) v besedah ​​molitve je nameščenza poudarjenimi zlogi.

Poslušajte molilni simbol vere zspletni poudarki:

Sestava in pomen molitve „Simbol vere“

Molitev „Simbol vere“ razlikuje 12 članov (z drugimi besedami, dele).Vsak od njih vsebuje kratek opis ene krščanske resnice.Te resnice prenašajo bistvo vse krščanske dogme, in sicer: v kaj verjamejo kristjani celega sveta, kaj je določeno v tej formulaciji, namen same resnice in namen krščanske vere vanjo. Člani molitve "Verjemite" so posvečeni:

  • prvi- Enotnemu Bogu;
  • , drugi-sedmi- božjemu Sinu (Jezusu Kristusu);
  • osmi- Svetemu Duhu;
  • deveta- cerkve;
  • deseta- obred krsta in njegovo dobro za človeštvo;
  • enajsti-dvanajsti- večno življenje v raju, vstajenje tistih, ki so šli v kraljestvo mrtvih.

Molitev „Simbol vere“ je obdarjena z globokim pomenom, zato ni zaman, da je njeno drugo ime „Verjamem“.Ta beseda zahteva premišljen odnos.Najti mora odziv tako v duši kot v zavesti kristjana.Vera je prva in najpomembnejša dolžnost vsakega človeka, ki je krščanstvo izbral za svojo vero.In verjeti mora v božjo trojico, v eno cerkev, v večno življenje, ki čaka človeštvo po končani zadnji sodbi.

​​

»Verovanje« ni samo krščanska molitev.To je način za vzpostavitev tesne in globoke povezave s samim Bogom.To je orodje, ki podpira in krepi človekovo vero v Vsemogočnega.

Kako sta nastala molitva »Verovanje« in krst

Molitev „Simbol vere“ ni takoj našla sodobne oblike.Začetek molitve "Verjamem" se je začel v tistih dneh, ko se je šele začela oblikovati krščanska cerkev.Njeni začetki segajo v obdobje, ko so se krščanski spreobrnjenci začeli pripravljati na krst.V arzenalu starodavne cerkve je bilo več kratkih „simbolov vere“, katerih namen je bil spreobrnjenim dogmam, v katere bi morali verjeti, in priklic njihovega klica v tem svetu.

Obred krsta je sčasoma doživel številne spremembe in to ni moglo vplivati ​​na molitev „Simbol vere“ - zrasla je in sčasoma je prišla do moderne oblike.

Zlasti potreba po dopolnjevanju in razjasnitvi molitev je povzročila pojav v 4. stoletju lažnih naukov o Bogu Sinu in Bogu Svetem Duhu.

  • Leta 325 je bil prvi ekumenski koncil , sklican za potrditev resnično resničnega nauka o božjem Sinu.Razlog za sklic je bil začetek širjenja lažne doktrine Arije, ki je trdila, da je Bog Sin le najvišja Gospodova stvaritev.Očetje prvega ekumenskega koncila sooblikovali prvih 7 postulatov molitve .
  • Naslednjih 5 resnicje bilo sprejetih medII ekumenskim koncilom leta 381. Nato so potrdili resnični nauk Svetega Duha - v nasprotju z lažnim naukom Makedonije, ki je zanikal božansko dostojanstvo Svetega Duha.

Različica „Simbola vere“, sestavljena na dveh svetih in ki jo trenutno izvaja cerkev, je postala znana kot Niko-Tsaregradski - v čast tehmesta, v katerih so potekale te katedrale (Nikaje, Carigrad (Konstantinopel).

Kraj "simbola vere" v sodobnem krščanstvu

Kot je bilo že omenjeno, je molitev "Simbol vere"povzame resnice krščanskega nauka na jedrnat, a izredno natančen način. Življenje vsakega resničnega kristjana mora biti prežeta z vero v Boga. Brez vere človek postane slep in z njim pridobi duhovno vizijo, ki mu omogoča, da vidi in razume bistvo vsega na tem svetu. "Simbol vere"je ključ tega duhovnega vida.

Verjamem "- polna molitev, ki zajema vse najpomembnejše stvari, ki so na voljo v krščanstvu. Vključena je tudi v kratko molitveno pravilo, ki ga je za laike pripravil Serafim Sarov ( " Oče naš " - 3-krat, Devica Marija, veselite se- 3-krat,„Simbol vere“- 1-krat ). Serafim je verjel, da so te tri molitve "trije stebri" krščanstva: "Gospodovo molitev" je dodelil sam Bog in služi kot zgled vseh molitev, molitev "Devica Marija, veselite se", ki jo je z neba dal nadangel kot znamenjet hat Devica Marija in v "simbol vere«, ki je nespremenljiva resnice krščanske vere.